VI. ročník

Sviatosti

Náš formačný plán počíta s ponukou miništrovania pre chlapcov po prvom svätom prijímaní - teda od štvrtého ročníka ZŠ. Potom sú pre každý ročník vypracované témy, ktoré môžu miništranti preberať na stretnutiach. Témy majú gradáciu. Po uvedení do miništrovania, vysvetlení liturgických úkonov, liturgického roku, častí svätej omše sa predstavili jednotlivé miništrantské funkcie a úlohy. V tomto roku sa chce zvládnuť miništrovanie pri vysluhovaní sviatostí. A v budúcnosti nás ešte čakajú témy okolo lektorstva, animátorstva v miništrantských skupinách a organizovanie celkového miništrantského života vo farnostiach.

Témy sú písané a štruktúrované veľmi zrozumiteľne: Obsahujú cieľ katechézy, prácu s Písmom, rozvedenie témy, aktivity, predsavzatie a príbeh. Nakoľko miništrantskí animátori ešte nie sú formovaní, pomáha im táto jasná štruktúra tém. Ale pozor! Nejde v nich len o miništrantský výkon, ale najmä o ľudský a duchovný rast mladého človeka! Nuž a ako vždy, aj tento ročník začíname ponukou na miništrantskú duchovnú obnovu. Bude o patrónovi miništrantov, svätom Dominikovi Saviovi. Takže veľa radosti z práce na sebe, vám všetkým.

Námety na jednotlivé stretká