IV. ročník

Liturgický rok

Prešli sme tri roky, čo sa teda za ten čas v našom miništrantskom svete udialo? Spomeňme to len tak zrýchlene: V prvom ročníku sme sa venovali základom miništrovania. Predstavili sme si aký by mal byť miništrant. V druhom roku sme si priblížili Svätú omšu a snažili sme sa odhaliť jej tajomstvá. Išlo nám najmä o to, aby sme pochopili čo je obeta. Náš majster Ježiš Kristus nám ju ukázal vo svojom živote a je nám v nej najväčším vzorom. V treťom ročníku sme dotiahli témy okolo Najsvätejšej liturgie. Ponúkli sme chlapcom možnosť rozvinúť si miništrantskú prax, aby boli schopní pripraviť všetko k sláveniu Svätej omše.

Nuž a kam sa posunieme v tomto roku? Počas roka je veľa liturgických slávnosti, v ktorých má byť miništrant "doma". Má vedieť v nich poslúžiť Pánu Bohu i ľuďom. Preto budeme sledovať liturgický rok a jeho sviatky a nájdeme v nich miesto pre miništrantov. A to tak, aby sa zvýraznilo posvätno i krása liturgie. Inšpirácie a nápady na stretnutia istotne obohatia nielen miništrantov, ale aj všetkých, ktorí by si chceli prehĺbiť duchovný život. Dopočuli sme sa totiž, že mnohí si tieto témy upravujú, čerpajú aj z príbehov, ktoré témy sprevádzajú a používajú ich na stretnutiach mladých ľudí. Nie sme proti. Nás to len teší. A ozaj, kde témy nájdete? Ako obvykle. Tu. Takže hor sa do práce na sebe.

Námety na stretká

Metodiky s námetmi na stretká stiahnete kliknutím na odkaz.

IV. ročník - Služba Bohu i ľuďom.pdf