III. ročník

Drahí chlapci miništranti a ich priaznivci. Srdečne vás pozdravujeme a s radosťou oznamujeme, že spúšťame tretí ročník formácie miništrantov. Sledujeme tým Plán formácie miništrantov, schválený KBS. V krátkosti si pripomeňme, čo sme už prešli.

Ak sa dobre pamätáte, v prvom ročníku sme sa venovali základom miništrovania. Predstavili sme si aký by mal byť miništrant, čo by mal vedieť i pestovať vo svojom srdci. Sprevádzali nás pri tom rôzni svätci, ktorí sa nebáli úplne patriť Pánu Bohu. Nazvali sme ich hrdinovia lásky a služby. V druhom ročníku sme si priblížili Liturgický rok a najmä Svätú omšu. Išli sme krok za krokom, vnikali sme do jej častí, snažili sme sa odhaliť jej tajomstvá, aby nám bolo potom ľahšie slúžiť. Bohu i ľuďom. Boli sme veľkí objavitelia sveta viditeľného i neviditeľného. A snažili sme sa pochopiť najmä to, čo je obeta. V čom spočíva tá Ježišova a v čom tá naša. My, ako jeho maličkí žiaci sme sa aspoň trochu snažili zakúšať obetu aj na vlastnej koži. Prečo? Lebo bez obety to nepôjde. Miništrant bez obety je nepredstaviteľný.

Staviame si pred seba nemalý cieľ. Najprv chceme dotiahnuť témy okolo Najsvätejšej liturgie. Zároveň ponúkneme chlapcom možnosť rozvinúť si miništrantskú prax, aby boli schopní pripraviť všetko k slúženiu Svätej omše. Potom chceme miništrantov oboznámiť o tom, čo robiť, aby vedeli počas nej vo všetkom posluhovať. V témach urobíme maximum najmä preto, aby sa Svätá omša mohla dobre prežiť. Ako vždy - liturgia je v centre. No dáme si pozor, aby u miništrantov nešlo len o „nacvičovanie spartakiády“ – teda telesných cvičení bez ducha. Práve naopak. Okolo oltára treba chodiť naplnený Duchom Božím. Preto sa stále budeme pohybovať v atmosfére zbožnosti, radosti i nadšenia pre Božie veci.

Jednotlivé témy budú mať osvedčenú štruktúru – názov témy, stanovený cieľ, zoznam materiálu, ktorý potrebujeme na stretnutie, rozvinutie témy. Pre prácu v tichu, v ktorom by sa mal miništrant trénovať, poslúžia myšlienky na zamyslenie. A osobnému duchovnému cvičeniu prospeje navrhnuté predsavzatie. Okrem toho sa v materiáloch opäť objaví spústa aktivít i príbehov, ktoré budú chcieť všetkých motivovať a dať do pohybu. Nuž a ak by sa vám zdalo, že niektoré témy z minulosti si treba zopakovať, nič ľahšie. Istotne ste si už aj vy uvedomili, že sa vytvára bohatá databáza tém, ktoré sledujú liturgiu, duchovný život a formáciu mladých... Stačí zapnúť počítač a vrátiť sa k nim. Dozvedeli sme sa, že na tieto témy siahajú aj iné stretká či birmovanci. My im v tom nebránime, nás to len teší. A ozaj... Témy sú návodom pre vedúcich, ako takéto stretká realizovať. Nuž ale materiál sa dá študovať aj osobne – tíško doma, v kresle či pod perinou. Blížia sa dlhé jesenné a zimné večery, takže neváhajme a poďme na to.

Námety na stretká

Pre stiahnutie metodiky klikni na odkaz.

III. ročník - Služba Bohu i ľuďom.pdf