S Dominom farnosťami

V školskom roku 2010/2011 sme pre farnosti diecézy Žilina prirpavili projekt "S Dominom farnosťami" (SDF). Ako je zrejmé už z názvu, opäť išlo o Dominika Sávia. Farnosťami diecézy putoval obraz s relikviou svätého Dominika. Jeho prítomnosť bola príležitosťou pre miništrantov, aby vo farnosti predstavili svojho patróna a svoju službu. Obraz putoval diecézou takmer pol roka a prijali ho vo viac než štyridsiatich farnostiach.

Ako to prebiehalo? Tak napríklad v Rakovej pri večernej omši privítali miništrantských vyslancov zo Skalitého. Svätá omša začala sprievodom, v ktorom hostia niesli putovný obraz s relikviou. Chlapci si priniesli miništrantské oblečenie a (ako sa patrí) zapojili sa aj u nás do liturgie. Po svätej omši mali už domáci miništranti pripravenú akadémiu na tému "Buďte svätí." Pozvali na ňu všetkých farníkov. Na druhý deň sa stretli v pastoračnej miestnosti. Miništranti pripravili pre mladých dramatizovanú prezentáciu o živote svätého Dominika.

To je ťažké...

Ale vôbec nie. Dostali totiž dopredu CD s metodikou a materiálmi, takže si stačilo vybrať. Možností bolo viac: akadémia, životopis, kvíz, prezentácie, predstavenie miništrantskej služby.