I. ročník

Miništrovať znamená byť rytierom samého Boha

Priatelia, hádam vás ani netreba presviedčať, že medzi miništrantmi sa nájdu všelijaké esá. Jedni si radostne, múdro, usilovne a zodpovedne plnia svoje povinnosti. A tých je vďaka Bohu väčšina. Ale nájdu sa aj takí, ktorí sa lenivo obšmietajú okolo oltára. Dokážu sa síce obliecť do miništrantského odevu ale potom tam bezmyšlienkovito postávajú a vyrábajú trapas za trapasom... Zdá sa, že im niečo podstatné chýba. Je toho vlastne viac čo nemajú, ale ja to zhrniem do vety: Chýba im najmä vedomie, aká dôležitá úloha je im pri miništrovaní zverená.

Prinášame aspoň pár postrehov, ktoré by miništrantov mohli zobudiť a postaviť na nohy: Byť miništrantom znamená chodiť v sprievode samého Boha a robiť mu doprovod. Komunikovať s ním, zachytiť jeho hlas, správať sa dôstojne a obstáť aj pred pohľadmi anjelov. To si už žiada byť na úrovni. Vystupovať pred ľuďmi a byť pri tom šarmantný, istý i pokorný. Hm, zladiť tieto veci v sebe - to sa cení. Vedieť kedy byť veselý a kedy vydržať byť ticho. To si žiada chlapa. To žiada určitu prípravu. Že čo to tu pletiem? Nuž všetko čo som spomenul sa pri miništrovaní deje. Ba ešte viac. Mladík, ktorý chce ísť touto cestou musí byť Božím priateľom. Preto byť miništrantom si žiada poznať, prijať a žiť určitý životný štýl. Je to niečo ako byť rytierom samého Boha.

Poviem to ešte inak: Byť miništrantom je povolanie do špeciálnej služby: Vedieť žiť v blízkosti Boha, jeho anjelov i svätých. Chrániť jeho česť a ochraňovať pravdu. Slúžiť Bohu i ľuďom. Najmä Božím miláčikom – tým najchudobnejším. Priateľu, to si žiada kvalitnú prípravu. Je to ponuka pre hrdinov, božích dobrodruhov, ktorí sa neboja preniknúť do podstaty toho, k čomu ich Pán volá. To predpokladá vidieť svet trochu inak, než je nám to dennodenne podsuvané. Ideš? Váhaš? Všetko závisí od teba. Ale ak chceš tomuto svetu ukázať, že Boží hrdinovia ešte nevymreli tak neváhaj a vykroč na cestu tajomstiev, objavov, úžasu a dobrodružstva. Výcvik ako si osvojiť rytierske správanie a rytierskeho ducha sa začína. Pozvi k tomu kamarátov, lebo škoda by bolo, keby aj oni niečo krásne nezažili.

Sme teda na začiatku a musíme prejsť veľký kus cesty - vysvetliť čo znamená miništrovať, aké predpoklady a vlastnosti musí mať takýto chlapec, čo by mal získať a čo odhodiť... Ale tiež si musíme predstaviť Toho, komu sa hlásim do služby – Trojjediného Boha. Najprv teda začnime od tých základných vecí – od povolania do tejto služby. Hm, kde to všetko vzniklo?

Námety na stretká

Ak si chceš súbor uložiť, klikni na link.

I. ročník - Služba Bohu i ľuďom.pdf