Náš sprievodca prevedie (nie len) miništrantov liturgickými sláveniami veľkonočného trojdnia a pomôže im tak lepšie sa pripraviť na ich službu. Súčasťou je aj kvíz, v ktorom si miništranti preveria svoje vedomosti.