Pomôcky

Príručka myšištranta

Sprievodcom príručkou myšištrant myšiak Tarzícius. Miništrantom predstaví jednotlivé prvky liturgického priestoru, bohoslužobné predmety, knihy, oblečenie, povolania v Cirkvi, miništrantskú službu... jednoducho to, čo by mal správny miništrant vedieť. Súčasťou sú aj testy a tajničky, v ktorých si môže každý preveriť svoje schopnosti. Animátorov určite potešia pomôcky a metodický materiál na stretká. Informácie na www.tvoj-strom.info.

MOŽIEŠIK, J., Príručka myšištranta. Žilina: Inštitút Communio, n.o., 2012, ISBN: 978-80-970613-7-1.

Služba Bohu i ľuďom

Zaujímavá kniha z pera Jozefa Luscoňa SDB nie len pre miništrantov. Autor ju venuje všetkým, ktorí chcú skvalitniť svoj vzťah k Bohu a človeku a nájsť svoje miesto v živote i v Cirkvi. Informácie na www.zachej.sk.

LUSCOŇ, J., Služba Bohu i ľuďom. Bratislava: Katechetická komisia KBS,1997.

Ježišov malý apoštol

Pracovná skupina kňazov Spišského biskupstva, ktorú viedol gen. vikár Anton Tyrol, pripravila 50 katechéz a ppt-prezentácií pre formáciu miništrantov. Katechézy boli vydané knižne pod názvom: Anton Tyrol a kol. – Ježišov malý apoštol. Knihu si možno objednať na adrese: tyrol@kapitula.sk.

TYROL, A., Ježišov malý apoštol. Spišské Podhradie: Nadácia seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, ISBN: 978-80-89170-43-2.

Kvíz Miništranti

Sto otázok a odpovedí, päť stupňov náročnosti. Každá otázka má štyri možné 4 odpovede, správna je vždy jedna, uvedené na zadnej strane. Kvíz môže poslúžiť aj ako hra, vyhrá ten, kto nazbiera najviac bodov. Za správnu odpoveď možno získať 1-5 bodov, podľa stupňa náročnosti. Kvízy určite naučia každého hráča niečo nové. Listy sú upevnené špirálou. Info na adrese: www.luc.sk.

Kvíz Miništranti. Bratislava: LÚČ, 2005, ISBN: 978-80-7114-542-4.

Miništranti

Príručka pre miništrantov obsahuje základné vedomosti, ktoré by mal ovládať miništrant, aby dôstojne slúžil Bohu i Božiemu ľudu pred oltárom aj mimo kostola. Predstavuje nielen liturgické predmety, s ktorými sa stretávame počas slávenia svätej omše, ale hovorí aj vhodnom správaní miništranta. Takto pomáha formovať malých a mladých služobníkov oltára, ktorí svojou službou i príkladom môžu byť pre druhých povzbudením. Info na adrese: www.kumran.sk.

MIKLÚŠ, F., Miništranti. Trnava: SSV, 2009.