MINIŠTRANTI ŽILINSKEJ DIECÉZY

Pozývame miništrantov na siedmu púť  miništrantov Žilinskej diecézy PUMIN 2023. 

PUMIN - Púť miništrantov je podujatie, na ktoré prichádzajú miništranti a ich priatelia z celého Slovenska. Prebieha každoročne v Národnej svätyni v Šaštíne v máji z príležitosti sviatku svätého Dominika Sávia. 

Sobotňajší program obsahuje duchovné aktivity, prednášky, workshopy, možnosť pristúpiť k svätej spovedi a vrcholom je svätá omša. Po chutnom obede nasledujú športovo-zábavné aktivity súvisiace s témou stretnutia. Chlapci si v športových turnajoch (vo futbale a florbale) a na rôznych stanovištiach môžu zadovážiť "pumináče", za ktoré si v "ministánku" môžu zakúpiť pekné knihy či iné spomienkové predmety. Tohtoročná púť sa nesie v duchu hesla "Poď a uvidíš!" a bude o tom, ako je dôležité navštevovať Ježiša a stretávať sa s Ním.

V skratke:

Príďte prežiť zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci deň v spoločenstve priateľov, Ježiša, Márie a Jozefa a aj za podpory vašich rodín.

Veľkonočné trojdnie

Náš sprievodca prevedie (nie len) miništrantov liturgickými sláveniami veľkonočného trojdnia a pomôže im tak lepšie sa pripraviť na ich službu. Súčasťou je aj kvíz, v ktorom si miništranti preveria svoje vedomosti. 

Čítať ďalej...

Zdroje obrázkov: pixabay.com