RÍM 2015: Program


Program má skôr predbežný charakter, konečná verzia závisí od počtu účastníkov, vekovej štruktúry, možností ubytovania a podobne. Informácie spresníme po ukončení registrácie.

02.08.2015 - nedeľa

  • Odchod zo Slovenska, nástup podľa prihlásených (Žilina, Považská Bystrica...), cesta v noci cez Rakúsko a Taliansko.

03.08.2015 - pondelok

  • Assisi - prehliadka mesta, svätá omša, program
  • Rím - príchod vo večerných hodinách, ubytovanie, večera

04.-07.08.2015 – utorok, streda, štvrtok

  • Oficiálny program púte - Festival CIM (hudba, piesne, spoločná modlitba...) a generálna audiencia so svätým otcom Františkom. Presné termíny organizátori zatiaľ nezverejnili.
  • Prehliadka mesta Rím (Bazilika sv. Pavla za, Bazilika Santa Maria Maggiore, Bazilika sv. Jána, Koloseum...), presuny metrom.
  • Návšteva v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda (svätá omša, prehliadka). Návštevu plánujeme na stredu večer, po nej cesta v noci smerom na sever Talianska.

07.08.2015 – piatok

  • Lignanokúpanie, relax a oddych pri mori. V noci cesta domov

08.08. 2010 – sobota

  • Dopoludnia príchod na Slovensko.

RÍM 2015: Financie

Predpokladané náklady spojené s púťou sú 240€. 

Cena zahŕňa dopravu, presuny v Ríme, ubytovanie, registračný poplatok CIM (7€) a stravu (NE,PO - z vlastných zásob), službu dospelých animátorov, zdravotníka... V závislosti od prípadných sponzorských darov sa môže cena ešte znížiť.

Po ukončení registrácie pošleme záujemcom prihlášku a číslo účtu pre uhradenie zálohy. Výšku zálohy sme určili na 100€ a treba ju uhradiť do 28.02.2015. Dôvodom je rezervácia ubytovania a dopravy.Ċ
Jozef Možiešik,
16. 7. 2015, 4:17