Projekty‎ > ‎

Objav poklad svojej viery

uverejnené 29. 9. 2013, 7:45 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 1. 2015, 13:59 ]

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi (Mt 13,44).

Súťaž bola určená pre miništrantov – jednotlivcov alebo skupinky, ktorí chcú prehĺbiť svoju vieru a náboženské vedomosti a prebiehala od novembra 2012 do mája 2013. Súťažiaci pracovali v priebehu mesiaca s témami z YOUCAT-u. Všetky materiály boli k dispozícii na web stránke (prezentácia, spracovaná téma a metodická príručky pre animátora). Každý sám si mohol overiť získané vedomosti v online kvíze v poslednom týždni mesiaca.

Prezentácie a metodiky

Hoci súťaž už skončila, svoju vieru si môžete prehlbovať aj naďalej:-) Materiály a prezentácie sú vám k dispozícii.

Metodiky


Videá boli vytvorené s použitím materiálov od autora ThDr. Martina Michalíčka, PhD. Jeho prezentácie v pôvodnej forme nájdete na stránke: www.youcat.org.