Články‎ > ‎...‎ > ‎

Žilinskí miništranti putovali do Ríma

uverejnené 23. 8. 2015, 9:07 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 3. 11. 2015, 10:48 ]

„Tu som, pošli mňa“ (Iz 6,8)

Jedenásť miništrantov zo Žilinskej diecézy spolu s miništrantmi z Nitrianskej diecézy, spoločne putovali v dňoch od 2. do 8. augusta do Ríma aby sa tam zúčastnili na Medzinárodnom stretnutí miništrantov. Je to skvelá príležitosť aby sa posilnili vo viere, získali nové priateľstvá a spoznávali krásu Ríma. Prvú zastávku mali v Assisi a nasledujúce tri dni v Ríme. V Ríme navštívili Vatikán, múzeá, významné baziliky i historické pamiatky. Nechýbala sv. omša u jezuitov, františkánov i saleziánov. Týmto spôsobom si pripomenuli, že sa v Cirkvi slávi Rok zasväteného života. Navštívili Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Posledný deň strávili v letovisku Lignano pri Jadranskom mori.

Centrom celej púte bola účasť na medzinárodnom stretnutí miništrantov. V utorok, v popoludní sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo viac ako desaťtisíc miništrantov z Európy, ale tiež aj z Brazílie a ďalších krajín. Pri večernej modlitbe vešpier sa Sv. Otec František vo svojom príhovore prihovoril takto: „Ak nekladieme odpor Ježišovmu pôsobeniu, on sa dotkne našich perí ohňom jeho milosrdnej lásky, ako to urobil u proroka Izaiáša, a to nám umožní prijať ho a prinášať našim bratom. Ako Izaiáš, aj my sme pozvaní nezostať uzavretí do seba, chrániac našu vieru v podzemnom úkryte na utiahnutie sa v ťažkých časoch. Sme naopak povolaní deliť sa o radosť z vedomia, že sme vyvolení a zachránení Božím milosrdenstvom, aby sme boli svedkami, že viera je schopná dať nové nasmerovanie pre naše kroky, že ona nás robí slobodnými a silnými, aby sme boli ochotnými a súcimi pre misiu. Aké je pekné zistiť, že viera nám dáva vyjsť zo seba, z našej izolácie, a práve tým, že nás napĺňa radosťou z priateľstva s Kristom Pánom, posúva nás smerom k ostatným, čím sa prirodzene stávame misionármi! Miništranti misionári: Takých vás chce Ježiš!“ 

Skupinu slovenských miništrantov v Ríme sprevádzal d. p. Marek Smatana, koordinátor pútnikov Žilinskej diecézy. Ani mimoriadna horúčava nebola pre 141 mladých pútnikov zo Žilinskej a Nitrianskej diecézy prekážkou. Púť je ideálnou príležitosťou ako nájsť cestu k sebe, k Bohu ale aj k druhým. Nech aj táto udalosť povzbudí všetkých miništrantov vo vydávaní svedectva a motivuje k účasti na ďalších podujatiach.

Autor článku: Michal Peťovský.

Čítaj tiež: