Články‎ > ‎...‎ > ‎

V.09. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

uverejnené 7. 1. 2016, 7:17 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 1. 2016, 7:17 ]
Slovo pre animátora:
Tento sviatok patrí medzi najväčšie mariánske sviatky. Slávime v ňom obrovské tajomstvo: Dobrotivý Boh povoláva na tento svet jedno nádherné dievča, Pannu Máriu. A uchránil ju od akéhokoľvek hriechu, aj toho dedičného. Takže niet škvrny na jej živote. Je dobré, ak miništranti začnú vnímať tento sviatok ako obrovský Boží dar pre ľudstvo a ak si nájdu láskavý vzťah k Panne Márii. Na stretnutí si vysvetlíme podstatu sviatku i ako sa dá naň pripraviť. Sledujeme aj spôsob, ako sa zasvätiť Panne Márii.
Cieľom stretnutia je nájsť v Panne Márií nádherný vzor pre život miništranta.

Metodika: Mária, nevídaný klenot ľudstva

Materiál: Perá, zápisníky, Sväté písmo, liturgické knihy používané pri svätej omši.
Modlitba: Stretnutie začneme evanjeliom, ktoré sa číta na dnešný sviatok. (Lk 1, 26-28).
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Voľne prerozprávaj alebo prečítaj: Slávnosť hovorí o počatí Panny Márie, ale v evanjeliu čítame o počatí Pána Ježiša. Nie je to omyl? Nie. Je to preto, aby sme videli Máriine vyvolenie Bohom, jej krásu, nevinnosť i neustálu čistotu. To všetko je vďaka jej "bez hriešnosti". A v evanjeliu je aj potvrdené, že bola bez poškvrny hriechu počatá. Kde je to napísané? Dávajte pozor a dozviete sa to. Dekódujme teda túto pre ľudstvo historickú udalosť.

V malom, dalo by sa povedať v skoro "zabudnutom" mestečku Nazaret, žije klenot ľudstva. Vyrastá tam tichá, pokorná, iskrivá, nádherná deva menom Mária. Jej otcom je zbožný Joachim a mamou srdečná Anna. Mária je už od malička veselé, žiarivé dievča. Rada sa modlila a tiež štebotala s rodičmi i priateľmi. Nadchýnala sa krásou stvorenia, s radosťou premýšľala o tajomstvách čo ju obklopovali, dokázala sa úprimne tešiť z malých vecí... Jej prednosťou bolo, že vedela nevídane vycítiť krásu a dobrotu Pána. Cítila ho z udalosti, z prírody, z Písma, zo všetkého dobrého. Takže sa nebála "hodiť" sa mu do náručia. Ani ľudí sa nestránila, ba so záujmom sa s nimi rozprávala a vždy im s ochotou pomohla. Bola takým "slniečkom", ktoré svojim prístupom k životu dáva druhým chuť žiť. Jej šťastná duša "polietavala" po kraji ako nádherný, ihravý, pestrofarebný motýľ. Plný jemnosti a nehy.

Ľudia ju obdivovali, čudovali sa jej kráse, ale ešte neprišli na jej hlboké tajomstvo. Aké? Nuž Pán Boh ju uchránil od dedičného hriechu. Takže ta jej dobrota, radosť, nádhera, nevídaná krása pramenila z jej "nepoškvrnenosti". Vyvierala priamo od Boha. Mária nehatila prísun jeho nádhery. Jej človečenstvo ju zviditeľňovalo. Ba môžeme povedať, že z nej "vyvieral" sám Boh. A tu musíme dodať, že aj Panna Mária nesúhlasila ani raz s hriechom. Nepoškvrnila si ním myseľ ani srdce. Och aká priezračná čistota a rýdzosť ľudského bytia sa v nej uložila. Och aký ideál pre nás, aká vízia, kam až môžeme kráčať vo svojom živote.

Mária sa úplne zasväcuje Bohu a pripravuje sa na život. Má sväto rada jedného muža Jozefa, ale ešte radšej má Pána Boha. Ľúbi Boha tak, ako nikto iný. Úplne sa mu odovzdáva, dáva mu celé svoje bytie a On jej ponuku prijme. Keď si ty Mária dala všetko, Boh ti tiež dá všetko čo má. Uňho vždy platí všetko za všetko. Boh sa v štedrosti zahanbiť nedá. Aj On sa jej daruje a Mária počne Božieho Syna. A tak sa Boh vďaka nej stal človekom. Boh Otec si ju na toto poslanie pripravil. Hovoríme, že "anticipoval" zásluhy Ježiša Krista. Teda "bohatstvo", čo Ježiš svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním získal, Boh v prípade Márie dopredu použil a zabezpečil jej úplnú nevinnosť, krásu a dobrotu.

Pravda je taká, že na svete je veľa krásnych dievčat a žien. Ba pri niektorých sa nám až dych zastavuje. Ale! Pred ňou, ani po nej nebolo a ani nebude krásnejšej a statočnejšej ženy. Potvrdil to anjel Gabriel, ktorý jej povedal: „Zdravas milosti plná...“ Kto je "plný milosti", nič iné sa doň nevmestí. Tu je ten dôkaz, že je Nepoškvrnená. Týmito slovami vyjavil anjel zdroj jej krásy, dobroty, príťažlivosti i nádhery. "Milosti plná" znamená plná Pána Boha, plná jeho energie, jeho šarmu, dobroty a iných nádherných vlastností. A teda nikde niet v nej ani trochu hriechu. Túto nádhernú osobu nám dal Ježiš za Matku, Pomocnicu, Ochrankyňu, Pestúnku našich sŕdc. Ľudia cítili, že je radosť zostať v jej blízkosti. A aj ona sa kdesi v zjavení vyjadrila, že keby sme vedeli, ako nás miluje, plakali by sme sa od radosti.

Myšlienky na zamyslenie: Keď sledujeme počiatky Cirkvi, vždy tam nájdeme Máriu. Ona ľudstvo nikdy nenechala osamotené. Sprevádza ho cez dejiny a nadväzuje s ľuďmi láskavé kontakty. Prežila veľa bolestí a ľudia vytušili, že ich ťažký život sa často zhoduje s jej životom a ona im ozaj pomáha. Preto si ju vyvolili za svoju ochrankyňu.

Aj mnohí dnešní ľudia túžia odhaliť jej úžasnú materinskú lásku. Chcú zakúsiť jej dobrotu. Chcú, aby im rozochvela dušu a aby sa cítili ako jej deti. Ako to však dosiahnuť? Mnohí mystici dnešnej doby hovoria, že zo všetkých krásnych a čistých žien, sa dá niečo vycítiť o Márii... Ale jedným dychom dodávajú, že stále je to len odrobinka z toho, aká Mária v skutočnosti je. Na Máriinom živote totiž niet škvrny. Odhaliť jej tajomstvo a zakúsiť jej dobrotu môže len ten, kto sa s ňou stretne v pokornej modlitbe. Z týchto slov urobme dôležitý záver. Pre ľudí a zvlášť pre miništrantov by bolo najcennejšie "zachytiť" pochody v Máriine duši. Keby sme dokázali zažiť tú jej odovzdanosť. Keby sme tak mohli vstúpiť do jej pocitov a postojov... Inak by sme videli svet a inak by sme ľúbili. Zaplesali by sme radosťou a aj keď by sme trpeli, láska by to zaliala slasťou. Pomôž nám v tom Mária. A my na začiatok aspoň skúsme o tom viac rozmýšľať a túžiť po živote, aký viedla Mária!

Miništrantská príprava na liturgiu sviatku: Na úvod omše zaznie mariánska pesnička. Prvé čítanie je z knihy Genezis. Božie slovo nám prináša smutnú správu, čo nasledovalo po prvom hriechu ale aj radostnú zvesť, že príde niekto, kto sa narodí zo ženy a porazí príčinu všetkého nešťastia - diabla. Ten niekto má meno Mesiáš. Žalm aj druhé čítanie hovoria, aby sme vzdávali Pánovi vďaku za to čo pre nás urobil. Nuž a evanjelium nám prináša správu o počatí Božieho Syna. Vidíme, ako sa dávne proroctvo o Mesiášovi sa začína napĺňať. Hoci máme advent, svätá omša je slúžená v rúchu bielej alebo zlatej farby. No "cítiť" aj modré mariánske zafarbenie a symboliku. Aj na liturgických predmetoch badať mariánske prvky. Liturgické texty sú na patričných miestach misálu a tak isto aj v lekcionári má slávnosť vlastné čítanie. Nechýba Glória ani Krédo. Prefácia je mariánska a slávnosť má vlastné modlitby veriacich.

Aktivita na stretnutie: Treba prejsť celú liturgiu slávnosti. No máme uchovať najmä ducha sviatku. Atmosféra má byť slávnostná i radostná zároveň a preto sa z našej strany žiada neurobiť žiaden zmätok. Preto každý z "dvanástky" nech si precvičí svoju úlohu. Ak sa bude slávnostný sprievod, treba si ho dopredu precvičiť. A miništranti s "titulmi" nech najlepšie vykonajú, čo majú konať. Nezabudnite dobre nastaviť liturgické texty a tí, čo ich budú čítať nech si ich prečítajú aj viackrát za sebou. Svoje služby môžeme ponúknuť aj kostolníkovi, ktorý na dnešný deň potrebuje zmeniť adventnú výzdobu na mariánsku.

Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Možno miništranti vedia a možno ani nie, čo je zasvätenie sa Panne Márii a aký je jeho význam. Skúste sa o tom s nimi porozprávať. (Ide o nábožný úkon, ktorým sa človek úplne zveruje pod ochranu Panny Márie. Volí si ju za svoju Matku a chce s ňou vo všetkom spolupracovať. Zasvätiť sa dá súkromne, alebo aj spoločne a to vhodnou modlitbou.) Chlapcom doprajte čas, aby si takúto osobnú zasväcujúcu modlitbu zložili. Môžu ju aj prezentovať. (Ale nenúťme ich!) Potom si zostavte spoločnú modlitbu zasvätenia. (Má mať predstavenie kto ste, poďakovanie, chválu i prosbu. A slová, ktorými jej odovzdáte svoj život...) 2. Pozvite miništrantov do kostola k zasväteniu sa Panne Márii. Pripravte atmosféru, zapáľte sviecu... Potom pokľaknite pred bohostánok a každý nech sa tú svoju modlitbu v tichu pomodli. (Modlitbu je dobré modliť sa aj inokedy a tak si obnovovať zasvätenie.) Nakoniec sa pomodlite aj modlitbu, ktorú ste zostavili. (Môžete ju pred čítavať a chlapci môžu slová opakovať.) Povedzte im aj to, že práve pozvali Pannu Máriu do svojho života a chcú s ňou žiť. 3. Chlapcom vysvetlíme, čo je dogma. (Mnohí nám totiž vyčítajú, že naša Cirkev je dogmatická. Ale dogma je pravda, v ktorú sme v našom náboženstve vždy verili. No našli sa mudrlanti, ktorí túto pravdu spochybnili a tak sa začalo skúmať, ako to ozaj je. Pri skúmaní sa vždy pozerá na Sväté písmo, tradíciu, na vyhlásenia cirkevných otcov k tejto téme... Po dôkladnom preskúmaní záležitosti, pápež vyhlási "stav veci". Toto vyhlásenie je tá dogma, ktorá sa potom už nesmie spochybniť. Ak to niekto urobí, je bludár – teda blúdi vo viere.) Aj o Nepoškvrnenom počatí raz určitá skupina ľudí zapochybovala. Boli to najmä protestanti, liberáli a iní mudrlanti. Všetko sa nanovo vyšetrilo a Svätý otec Pius IX. dňa 8. decembra 1854 vyhlásil, že Panna Mária bola ozaj Nepoškvrnená od počatia. 4. Na tento sviatok sa zvyknú veriaci pripraviť takzvaným Deviatnikom. Teda už deväť dni pred sviatkom prednášajú k Panne Márii modlitby alebo iné nábožné úkony. Každým dňom sa im tak radosť stupňuje, aby v deň sviatku naplno prepukla. Prečo by ste sa aj vy neurobili tento deviatnik?

Predsavzatie: Zasvätiť sa vlastnými slovami Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Príbeh.
Bernadeta Soubirousová sa narodila 7. januára 1844 v Lurdoch, vo veľmi chudobnej rodine. Musela sa starať o súrodencov a pomáhať rodičom, ako sa len dalo. Ale Bernadeta si nesťažovala a ťažkosti znášala aj vďaka modlitbe. Rodičia ju často posielali do lesa nazbierať drevo, aby mali vôbec niečím zakúriť. A práve pri takejto práci sa jej raz stalo niečo mimoriadne. Dňa 11. februára 1858 sa jej pri Massabiellskej jaskyni zjavila nádherná pani. Bernadeta sa spontánne začala modliť ruženec a pani sa pridala.

Udalosť vyšla najavo a vzbudila veľký záujem. Bolo to aj preto, lebo sa tu začali diať zázraky. Nikto však nevedel o čo presne ide. Mnohí dievčaťu neverili, iní jej bránili navštíviť toto miesto. Ale Bernadeta k jaskyni chodila pravidelne a zjavenia pokračovali. Miestny pán farár jej odporučil: „Spýtaj sa tej pani, ako sa volá.“ Bernadeta poslúchla a pani jej odpovedala: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“ Keď to dievča povedalo farárovi, ten na chvíľu onemel. Znova a znova sa na to Bernadety pýtal. A ona stále odpovedala, že pani sa volá: „Nepoškvrnené počatie.“ „A vieš, čo to znamená?“ „Nie,“ pokorne odpovedalo dievča. A tak jej vysvetlil, že práve pred štyrmi rokmi bola vyhlásená dogma, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny hriechu. Teraz už nebolo pochýb, že aj nebo prehovorilo, že je to tak a že nádherná pani je naša Matka Mária. A úcta k nej nesmierne vzrástla.

Chlapci, už niet pochýb, že Mária kráča s nami. Podajte jej ruku a odovzdajte jej svoje životy. Oplatí sa to. Šťastný je človek, ktorý dokáže s ňou žiť.
Comments