S Dominom diecézou v Žiline

Milý miništrant, pozývame ťa do ďalšieho kola súťaže S Dominom diecézou, ktoré sa uskutoční 18.01.2014 v Žiline. Ako na to?

  1. Prečítaj si viac o súťaži
  2. Pozvi aj kamarátov, spoluminištrantov z farnosti a prihláste sa. Prihlasovací formulár je na konci tohto článku spolu so zoznamom prihlásených.
  3. Príď zabojovať (sám, alebo so svojím tímom) do Žiliny v sobotu 18. januára. Stretneme sa v priestoroch Obchodnej akadémie svätého Tomáša Akvinského na Vlčincoch.
  4. Účastnícky poplatok je 2€, odovzdáva sa pri registrácii.

Predbežný program súťažného dňa

  • 09:00 - 09:30 - príchod a prezentácia účastníkov
  • 09:30 - 09:45 - privítanie a informácie o hre
  • 09:45 - 13:00 - hracie kolo
  • 13:00 - 13:30 - občerstvenie, obed
  • 13:30 - 14:00 - workshop o misiách
  • 14:00 - 14:30 - vyhodnotenie, odmeny pre víťazov, záver súťaže

Prihlasovanie

Prihlasovací formulár: S Dominom diecézou


Prihlásení do súťaže