S Dominom diecézou v Púchove

Milý miništrant, pozývame ťa do prvého kola súťaže S Dominom diecézou, ktoré sa uskutoční 14.12.2013 v Púchove. Ako na to?

  1. Prečítaj si viac o súťaži
  2. Pozvi aj kamarátov, spoluminištrantov z farnosti a prihláste sa. Prihlasovací formulár je na konci tohto článku spolu so zoznamom prihlásených.
  3. Príď zabojovať (sám, alebo so svojím tímom) do Púchova v sobotu 14. decembra. Stretneme sa v priestoroch Cirkevnej Základnej školy svätej Margity oproti farskému kostolu v Púchove. Začíname o 09:00.
  4. Účastnícky poplatok je 2€, odovzdáva sa pri registrácii.

Program súťažného dňa

  • 09:00 - 09:30 - príchod a prezentácia účastníkov
  • 09:30 - 09:45 - privítanie a informácie o hre
  • 09:45 - 13:00 - hracie kolo
  • 13:00 - 13.30 - občerstvenie, obed
  • 13:30 - 14:00 - workshop o svätom Dominikovi Saviovi
  • 14:00 - 14:30 - vyhodnotenie, odmeny pre víťazov, záver súťaže

Prihlasovanie

Prihlasovací formulár: S Dominom diecézou


Prihlásení do súťaže