PUMIN - národná púť miništrantov

PUMIN - národná púť miništrantov Slovenska sa organizuje každoročne v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v termíne okolo sviatku sv. Dominika Sávia - patróna miništrantov. Najbližší PUMIN sa uskutoční v sobotu 18. mája 2019.

O čom PUMIN bude?

Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie miništrantov aj maxištrantov, ale aj pre zábavu, turnaj miništrantov vo futballe a floorbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantami z mnohých farností na Slovensku.

Každý rok je PUMIN zameraný na nejakú tému. V roku 2019 to bude téma o 7 "rytierskych" cnostiach miništranta, ktoré ohrozujú 7 nerestí. Preto názov PUMINU je  7 ÚTOKOV a  7 ÚTEKOV (RYTIERA) s podtitulom:  “Je tu chlapec, ktorý má 5 chlebov, 2 ryby a neuteká z boja”.

Každý miništrant je tým chlapcom z evanjelia, ktorý má (5+2), teda 7 darov - cností, ktoré je musí chrániť proti 7 nástrahám Zlého. Ako na to sa dozvie vďaka 7 workshopom so zaujímavými ľuďmi, zameraných na 7 cností:

 1. STRIEDMOSŤ - rytier/miništrant ako praktický a zručný človek
 2. ŠTEDROSŤ - povolanie k rytierstvu a do služby spoločenstvu
 3. POKORA - túžba trpezlivo hľadať pravdu a žiť podľa nej
 4. DOBROPRAJNOSŤ, ktorou sa majú vyznačovať novodobí rytieri
 5. VYTRVALOSŤ - ktorá sa pestuje aj športom
 6. MIERUMILOVNOSŤ - rytier/miništrant, ktorý bojuje za zmier a pokoj a medzi rovesníkmi je mediátorom
 7. ČISTOTA - rytier/miništrant, ktorý vníma krásu sveta aj vidí Božie pôsobenie v ňom aj okolo neho.

Po dopoludňajších workshopoch bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Hlavným bodom programu je slávnostná svätá omša. 

Po dobrom obede príde na rad šport a zábava: turnaj vo futbale (registrácia 5-členných mužstiev je na vrátnici pri príchode na PUMIN do 9:40), turnaj vo florbale (registrácia 4-členných mužstiev je na vrátnici pri príchode na PUMIN do 9:40), sprievodné rytierske turnaje - duely (vrátane strelby z luku) - súťaže s odmenami podľa výberu v shope.

Trasa autobusu

Náš autobus vás vyzdvihne na týchto miestach:
 • Raková - kostol 14:00
 • Čadca nemocnica 14:15
 • Skalité - kostol 14:45
 • Čierne - kostol Vyšný koniec 15:00
 • Čierne - kostol Nižný koniec 15:05
 • Čadca - autobusová zástavka pri Kauflande 15:30
 • Žilina - Závodie, parkovisko pri kostole 16:30
 • Papradno - kostol 17:00
Pozor, časy sú orientačné, veľa závisí od premávky medzi Svrčinocom a Žilinou ;-( Tak trpezlivo čakajte. 
Plánovaný príchod do Šaštína je o 20:00.

Prihlasovanie pre Žilinskú diecézu

Doprava: Presný čas a miesto odchodu autobusu včas oznámime, závisí od počtu prihlásených.

Návrat domov: V sobotu vo večerných hodinách.

Cena: 25€

Ubytovanie: Internátne izby.

Strava: Zabezpečená.

Prihlasovanie: Do nedele 12.mája 2019.

Na Miništrantskú púť si zoberte: občiansky preukaz, preukaz poistenca, informovaný súhlas, podpísaný rodičom, prezuvky, veci osobnej potreby, lieky, ak nejaké užívaš, spacák alebo deku,  turisticko-športové oblečenie, miništrantské oblečenie a otvorené srdce.

Prihláška: PUMIN