Fotografie c celoslovenskej púte miništrantov PUMIN 2017.

Google+ Post

A ešte tu: http://bazilika.sk/media/fotoarchiv/put_ministrantov_-_29__april_2017.

Štvrtá púť miništrantov Žilinskej diecézy

Národná bazilika Panny Márie Sedembolestnej, Šaštín – Stráže 28. – 29. apríla 2017

V tomto roku pripravujeme už piatu púť pre miništrantov Žilinskej diecézy PUMIN 2017.

Pre koho je púť určená? Pre miništrantov všetkých vekových skupín.

Doprava: Presný čas a miesto odchodu autobusu budú uvedené na tomto mieste onedlho. Bude možnosť nastúpiť po trase.

Cena: 25€. Zálohu 10€ alebo aj celú sumu 25€ treba uhradiť pri prihlásení na účet č. SK3702000000001914553853 (VUB), variabilný symbol: 2017, doplňujúce údaje: (meno a priezvisko účastníka).

Ubytovanie: v telocvični, na karimatke, v spacáku.

Strava: zabezpečená.

Prihlasovanie: do nedele 23. apríla 2017, prihláška v spodnej časti stránky.

Na Miništrantskú púť je potrebné si vziať: občiansky preukaz, preukaz poistenca, informovaný súhlas (stiahnuť)  podpísaný rodičom, prezuvky, veci osobnej potreby, lieky, ak nejaké užívaš, spacák, karimatku, turisticko-športové oblečenie a otvorené srdce, miništrantské oblečenie.

Program púte

PIATOK (28.04.)

 • od 14.00 – odchod z jednotlivých miest
 • 20.00 – ubytovanie, večera, súťažno-zábavný program
 • 22.30 – nočný odpočinok

SOBOTA (29.04.)

 • 08.00 – raňajky
 • 09.00 – registrácia
 • 10.00 – otvorenie púte, privítanie účastníkov
 • 10:10 – Títus – jeden z nás
 • 11.00 – sv. spoveď 
 • 11.30 – sv. omša 
 • 12:30 – obed 
 • 13.30 – Titusovka – viac než len hra
 • 15.30 – stretnutie s otcom biskupom J. Haľkom
 •             návrat domov vo večerných hodinách

Príďte prežiť zaujímavý, inšpiratívny a povzbudzujúci deň v spoločenstve priateľov, Ježiša, Márie a Jozefa aj za podpory vašich rodín. 

Ak máte nejaké pripomienky, otázky, návrhy, chuť pomôcť s prípravou programu, píšte na: miroslav.klobucnik@gmail.com.

Prihláška na PUMIN 2017