Príprava Misálu

Matej Lelovský nám poslal svoj príspevok:

"Posielam text, ktorý som vytváral pre našich miništrantov a pani kostolníčku, aby sa vedeli orientovať v misáli a pripraviť ho na sv. omšu. Pripravoval som to konkrétne pre náš kostol, ale po nejakých úpravách by sa určite dal použiť aj všeobecne pre všetkých a možno by mohol byť dobrou pomôckou  Nechám to na Vaše zváženie." Ďakujeme:-) Materiál nájdete na stránke www.tvoj-strom.info.