Ako bolo Dominom vo Varíne

V období od Decembra 2013 do Apríla 2014 prebieha v našej Žilinskej diecéze súťaž, určená pre miništrantov, S Dominom diecézou. Patrónom miništrantov je Sv. Dominik Savio a táto súťaž je vedená práve v jeho duchu. Každý mesiac sa realizuje v inej farnosti. 

Dňa 5. apríla 2014 súťaž organizovala Varínska farnosť. Súťažiacimi boli nielen miništranti z Varína, ale aj z Petrovíc, Beluše, Púchova, ... Počas súťaže chlapci získavali tzv. Kristových nasledovníkov a na krátkych príbehoch sa učili získavať ľudí pre Krista. V programe bol zahrnutý aj futbalový zápas, v ktorom si chlapci mohli zmerať aj svoje fyzické sily. 

Na záver sa miništrantom predstavil náš bohoslovec, ktorý im priblížil život, štúdium i prostredie v kňazskom seminári. Prajeme našim miništrantom, aby naďalej pokračovali v radostnej službe nášmu milujúcemu Bohu a Matke Cirkvi.

Viac fotografií na www.flickr.com.

D. Pecko