Články‎ > ‎...‎ > ‎

2. diecézny futbalový miništrantský turnaj na Solinkách

uverejnené 12. 5. 2017, 3:12 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 5. 2017, 3:21 ]

Počas predĺženého víkendu, po nedeli Dobrého pastiera, keď sa viac myslí a modlí za duchovné povolania, sa v pondelok 8. mája 2017 vo Farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách, uskutočnil 2. diecézny futbalový miništrantský turnaj. Zúčastnilo sa ho približne 100 miništrantov Žilinskej diecézy. Aj tento rok sa stretli víťazi a zástupcovia dekanátov z farností Konská, Čadca – Čierne, Ochodnica, Bolešov, Beluša, Považská Bystrica – mesto, Varín, Martin – Sever, Žilina – Solinky a Štiavnik, aby si zmerali sily vo futbale i v miništrantskom kvíze, a tak spoločne tvorili jednu veľkú rodinu.

Náš duchovný pastier otec biskup Tomáš Galis slávil sv. omšu, počas ktorej vyzdvihol životný príklad a službu patróna miništrantov - sv. Dominika Sávia, milujúceho Pána Ježiša. Chcel mu slúžiť svojím srdcom a dušou po celý život. Počas homílie upriamil pohľad na Dominikove štyri predsavzatia, ktoré by si mal každý miništrant brať za svoje:

  1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí.
  2. Chcem svätiť sviatočné dni.
  3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
  4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.

Po sv. omši nasledoval program spočívajúci vo futbalovom súboji ale aj preskúšaní vedomostí našich miništrantov prostredníctvom kvízu z liturgie, základných právd viery a modlitieb. Miništranti sa mohli vzájomne lepšie spoznať, získať nové priateľstvá, zabaviť sa a hlavne vytvoriť dobré spoločenstvo. Víťazstvo si nakoniec odniesli chlapci z Bolešova, ktorí zdolali vo finále húževnatý tím z Varína. Na treťom mieste skončili miništranti zo Štiavnika, ktorí zdolali v súboji o tretie miesto miništrantov z Konskej. Verím, že tento turnaj prispel k získavaniu nových vzťahov a priateľstiev, cez ktoré sa môžeme vzájomne obohatiť, povzbudiť, zabaviť sa i zasúťažiť si. Aj toto je forma vďaky za službu, ktorú miništranti robia v našich farnostiach po celý liturgický rok. 

Text: Michal Svatený, kaplán Žilina-Solinky
Foto: Bc. Miroslav Štalmach